Szukamy domu dla niespełna rocznej suszki w typie leonbergera.
Lea jest zdrowa i wysterylizowana. Przebywa w Warszawie.

Lea ma dom.Galeria zdjęć: